• Novinky 1/2024: Sportovní akce na rok 2024
  • Kim Žalčík a Vojta Prášil lámali rekordy závodu v běžeckém lyžování hasičů z celé republiky
  • Závod v běžeckém lyžování se uskuteční 31. 1. 2024
  • Výběr členských příspěvků na rok 2024
  • 18.1.2024: Členská schůze s hostem – dálkovým běžcem Krupičkou
Sprortovní klub pražských hasièù poøádal 14. roèník bìhu v délce trati 5,2 a 10 km pro bývalé i aktivní èleny  a pøíslušníky JPO HZS ÈR, GØ HZS ÈR a JPO SDH z celé republiky. Èestným hostem závodu byla Barbora Špotáková.

Olympijská vítězka Špotáková na Jarním běhu Kunratickým lesem 2023

Závod v běhu Kunratickým lesem dne 4. května 2023 opět po roce hostil hasiče z celé České republiky. Pořadím 14. ročníku se zúčastnilo 44 závodníků a závodnic. Trasy dlouhé 5,2 km a 10,2 km vedly členitým terénem mezi košatými stromy Kunratického lesa, který dělá ze závodu romanticky barevnou pouť. Závodníci s největší pravděpodobností v závislosti na výkonech možná tento obraz nedokáží v průběhu běhu zaznamenat, ale věřím, že po závodě si vzpomenou, že něco takového…

Read More >>
IMG_7861

14. května 2023: Jednodenní pěší výlet „Brdským pohořím“

V neděli 14. května 2023 proběhne jednodenní pěší výlet „Brdským pohořím“. Pěší výlet zahájíme ve městě Mníšek pod Brdy, odkud vystoupáme k baroknímu areálu poutního místa Skalka s kostelíkem sv. Máří Magdalény, klášterem, křížovou cestou a poustevnou. Odtud dále pokračujeme po brdském hřebeni přes Šraňk k nově otevřené rozhledně Korunka a dále ke skalnímu masivu Černolitských skal, který se tyčí nad obcí Černolice. Odtud se rozhodneme, zda půjdeme na Jíloviště (event….

Read More >>
běžky 2023 uprava

Nový sníh přilákal na závod v běžeckém lyžování 47 závodníků

Neskutečné se stalo skutečným a závod v běžeckém lyžování mohl proběhnout dne 24. ledna 2023 v zasněžených a upravených tratích v jizerském Bedřichově. Z toho důvodu se hned na začátku sluší poděkovat přírodě, jaké krásné překvapení v podobě zimních podmínek nám připravila. Nejen díky tomu byl závod v podstatě takovým povánočním dárkem pro nás všechny, neboť jsme se den za dnem modlili, abychom si mohli hlavně zalyžovat na sněhu. Navíc nám přálo i hezké počasí v podobě…

Read More >>
start-prispevky

Výběr členských příspěvků na rok 2023

Vážení členové SK, byl zahájen výběr členských příspěvků na rok 2023. Členský příspěvek 200,-Kč je každý člen povinen uhradit do 28. 2. 2023 buď v hotovosti u hospodáře SK: Zuzana Macková (odd. provozní a správy majetku, tel: 950 850 330, 778 413 605) HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2 nebo převodem na účet SK: 224352849/0300 (variabilní symbol = rodné číslo, poznámka = ČP 2023 a příjmení). Přikládáme i  přihlášku…

Read More >>
IMG_7857

Nezapomenutelné třídenní dobrodružství v Lužických horách

Sportovní klub pražských hasičů již po čtvrté pro své členy uspořádal přechod hor, tentokrát se jednalo o příhraniční Lužické hory. Dne 16. září 2022 se na autobusovém nádraží na Černém mostě v Praze setkala skupina dobrých lidí v čele s Květou Valentovou, která nám kompletní třídenní výlet přichystala. Na nádraží dorazili včetně předsedy Jirky Musila také členové klubu Jirka Klášterka, Petr Tatíček, Jirka Janovský, Michal Plicka, Míša Schejbalová, Veronika Klášterková a Radim Švejda….

Read More >>