Předsednictvo

Organizační schéma:

Pětičlenný výkonný výbor:

Předseda SK: Jiří Musil

Místopředseda SK: Květoslava Valentová

Hospodář SK: Jan Kulhánek

Sekretář SK: Milan Pacík

Další členové výkonného výboru SK: Vít Valenta, Nicole Rauvolfová, Martina Buchtová, Ladislav Vobejda, Veronika Klášterková

Revizní komise: Veronika Klášterková, Jiří Klášterka, Radim Švejda